al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Característiques de Vilaller en xifres

Província Lleida
Partit judicial Tremp
Comarca Alta Ribagorça
Habitants 561 (2019)
Densitat 9,48 hab/Km2
Gentilici Vilallerenc / Vilallerenca
Extensió en km2 59,2 Km2
Altitud 981 m
Codi Postal 25552

Vilaller

Codi
252458
Comarca
Alta Ribagorça
Població
510
Superfície
59,23
Densitat
8,6
Altitud
981

Superfície (km²)

Municipi
59,23
Comarca
426,86
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
8,6
Comarca
9,4
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
282
Comarca
2.089
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
228
Comarca
1.930
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
510
Comarca
4.019
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
42
Comarca
495
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
344
Comarca
2.715
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
99
Comarca
629
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
25
Comarca
180
Catalunya
256.461

Població

Municipi
510
Comarca
4.019
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
29
Comarca
270
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
192
Comarca
1.423
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
47
Comarca
318
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
78
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
282
Comarca
2.089
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
13
Comarca
225
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
152
Comarca
1.292
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
52
Comarca
311
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
102
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
228
Comarca
1.930
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
345
Comarca
2.704
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
100
Comarca
628
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
65
Comarca
687
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
510
Comarca
4.019
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
462
Comarca
3.458
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
48
Comarca
561
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
510
Comarca
4.019
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
256
Comarca
1.808
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
281
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
282
Comarca
2.089
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
206
Comarca
1.650
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
22
Comarca
280
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
228
Comarca
1.930
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
64
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
76
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
15
Comarca
140
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
60
Comarca
545
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
41,7
Comarca
79,8
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
8
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
2
Comarca
17
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
28
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
10
Comarca
22
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
15
Comarca
50
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
90
Comarca
642
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
72
Comarca
441
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
36
Comarca
306
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
33
Comarca
243
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
15
Comarca
96
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
246
Comarca
1.734
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-18
Comarca
11
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
-7
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-15
Comarca
4
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
92
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
36
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
6
Comarca
84
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
92
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-25
Comarca
-8,25
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-25
Comarca
15
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-38,46
Comarca
7,5
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
594
Comarca
3.997
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
493
Comarca
3.248
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
505
Comarca
3.377
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
364
Comarca
2.418
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
614
Comarca
4.032
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
4
Comarca
18
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
6
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
11
Comarca
78
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
18
Comarca
114
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
15,4
Comarca
15,5
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
26,3
Comarca
25,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,7
Comarca
24,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
32,6
Comarca
34,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
446
Comarca
2.910
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
76,2
Comarca
73,6
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
433
Comarca
2.919
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
56,6
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
427
Comarca
2.873
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,1
Comarca
72,3
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
438
Comarca
2.899
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
76,7
Comarca
73
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
222
Comarca
1.758
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
45
Comarca
198
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
267
Comarca
1.956
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
228
Comarca
1.440
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
489
Comarca
3.393
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
120
Comarca
1.015
Catalunya
1.864.245

Dones

Municipi
100
Comarca
820
Catalunya
1.662.630

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
220
Comarca
1.835
Catalunya
3.526.870

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
235
Comarca
1.950
Catalunya
3.707.545

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
35
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
130
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
790
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
960
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
85
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
55
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
320
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
480
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
375
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
495
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
90
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
960
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
21
Comarca
178
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
139
Comarca
834
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.230,85
Comarca
1.131,2
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
59
Comarca
388
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
66
Comarca
367
Catalunya
795.474

Total

Municipi
125
Comarca
755
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
1,3
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,8
Comarca
7,2
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,2
Comarca
6,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
8,6
Comarca
56,7
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
3,5
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
10,5
Comarca
75,3
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
3,2
Comarca
28,7
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
7,2
Comarca
46,7
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
10,5
Comarca
75,3
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
247
Comarca
1.733
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
327
Comarca
2.664
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
574
Comarca
4.397
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
43
Comarca
39,4
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
159
Comarca
1.149
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
54
Comarca
363
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
33
Comarca
222
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
246
Comarca
1.731
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
22
Comarca
21
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
12
Comarca
174
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
24
Comarca
285
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
84
Comarca
633
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
54
Comarca
267
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
63
Comarca
324
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
6
Comarca
48
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
246
Comarca
1.731
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
101,7
Comarca
101,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
931
Comarca
7.602
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
21.178
Comarca
38.374
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
138
Comarca
194
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.455
Comarca
21.778
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.326
Comarca
5.686
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1
Comarca
316
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
915
Comarca
9.779
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
917
Comarca
10.094
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
1
Comarca
253
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1
Comarca
316
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
9
Comarca
89
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
60
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
251
Comarca
2.851
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
12.439
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
764
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
2.570
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
29
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
216
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
5
Comarca
46
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
125
Comarca
1.791
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.080
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
7
Comarca
73
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
35
Comarca
413
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
334
Comarca
1.980
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
46
Comarca
287
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
118
Comarca
889
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
28
Comarca
247
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
526
Comarca
3.403
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,71
Comarca
1,57
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
55
Comarca
50,8
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
15
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
8
Comarca
223,76
Catalunya
3.823.878,74