al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Característiques de Vilaller en xifres

Província Lleida
Partit judicial Tremp
Comarca Alta Ribagorça
Habitants 561 (2019)
Densitat 9,48 hab/Km2
Gentilici Vilallerenc / Vilallerenca
Extensió en km2 59,2 Km2
Altitud 981 m
Codi Postal 25552

Vilaller

Codi
252458
Comarca
Alta Ribagorça
Població
532
Superfície
59,23
Densitat
9
Altitud
981

Superfície (km²)

Municipi
59,23
Comarca
426,86
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
9
Comarca
9,3
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
286
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
246
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
532
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
54
Comarca
494
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
348
Comarca
2.664
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
105
Comarca
608
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
25
Comarca
192
Catalunya
256.427

Població

Municipi
532
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
37
Comarca
274
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
190
Comarca
1.394
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
46
Comarca
296
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
86
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
286
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
220
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
158
Comarca
1.270
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
59
Comarca
312
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
106
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
246
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
362
Comarca
2.696
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
102
Comarca
664
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
68
Comarca
598
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
532
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
481
Comarca
3.474
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
51
Comarca
484
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
532
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
261
Comarca
1.806
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
25
Comarca
244
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
286
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
220
Comarca
1.668
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
240
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
246
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
64
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
76
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
15
Comarca
140
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
65
Comarca
545
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,2
Comarca
80,7
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
8
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
2
Comarca
17
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
24
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
23
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
8
Comarca
47
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
10
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-12
Comarca
41
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-5
Comarca
-18
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-17
Comarca
23
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
11
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-89
Comarca
-225
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-16,28
Comarca
-6,03
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,39
Comarca
-2,84
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-11,89
Comarca
-3,19
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
594
Comarca
3.997
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
493
Comarca
3.248
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
505
Comarca
3.377
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
364
Comarca
2.418
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
614
Comarca
4.032
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
17
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
6
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
10
Comarca
75
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
16
Comarca
110
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
15,4
Comarca
15,5
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
26,3
Comarca
25,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,7
Comarca
24,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
32,6
Comarca
34,5
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
446
Comarca
2.910
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
76,2
Comarca
73,6
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
433
Comarca
2.919
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
56,6
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
427
Comarca
2.873
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,1
Comarca
72,3
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
76,7
Comarca
73
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
438
Comarca
2.899
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
222
Comarca
1.758
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
45
Comarca
198
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
267
Comarca
1.956
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
228
Comarca
1.440
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
489
Comarca
3.393
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
115
Comarca
920
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
90
Comarca
715
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
210
Comarca
1.635
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
225
Comarca
1.730
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
10
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
30
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
145
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
660
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
840
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
85
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
60
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
325
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
490
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
385
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
345
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
110
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
840
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
21
Comarca
182
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
145
Comarca
826
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.053,9
Comarca
989,68
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
58
Comarca
380
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
71
Comarca
364
Catalunya
783.019

Total

Municipi
129
Comarca
744
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,7
Comarca
2,5
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,2
Comarca
7,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
10,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
10
Comarca
77,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,4
Comarca
2,9
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
14,5
Comarca
101
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
8
Comarca
46,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
6,5
Comarca
54,8
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
14,5
Comarca
101
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
247
Comarca
1.733
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
327
Comarca
2.664
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
574
Comarca
4.397
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
43
Comarca
39,4
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
159
Comarca
1.149
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
54
Comarca
363
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
33
Comarca
222
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
246
Comarca
1.731
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
22
Comarca
21
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
12
Comarca
174
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
24
Comarca
285
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
84
Comarca
633
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
54
Comarca
267
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
63
Comarca
324
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
6
Comarca
48
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
246
Comarca
1.731
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
101,7
Comarca
101,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
931
Comarca
7.602
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
21.178
Comarca
38.374
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
138
Comarca
194
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.280
Comarca
20.647
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.516
Comarca
5.408
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1
Comarca
316
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
915
Comarca
9.779
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
917
Comarca
10.094
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
1
Comarca
253
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1
Comarca
316
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
9
Comarca
89
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
60
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
251
Comarca
2.851
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
12.439
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
764
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
2.570
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
29
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
216
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
5
Comarca
46
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
125
Comarca
1.791
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.080
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
7
Comarca
73
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
35
Comarca
413
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
334
Comarca
1.980
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
46
Comarca
287
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
118
Comarca
889
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
28
Comarca
247
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
526
Comarca
3.403
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,71
Comarca
1,57
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
55
Comarca
50,8
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
15
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
8
Comarca
223,76
Catalunya
3.823.878,74