al contingut a la navegació Informació de contacte

Bases del concurs de fotografia "Vilaller Nadal 2020"

Bases del concurs de fotografia "Vilaller Nadal 2020" amb la temàtica "Vilaller d'il·lusió"

DIJOUS 10 DESEMBRE 2020

 • ORGANITZACIÓ:
  Ajuntament de Vilaller

 • JURAT:
  Els Regidors i Regidores de l'Ajuntament de Vilaller

 • PARTICIPACIÓ:
  Tots els interessats/des

 • TEMÀTICA:
  "VILALLER D'IL·LUSIÓ"
  Qualsevol fotografia realitzada des dels diferents PHOTOCALLS NADALENCS repartits pels
  racons del poble

 • OBRES:
  - Cada autor/a ha de participar amb un mínin de 5 fotografies en els 10 diferents Photocalls
  vilallerencs; poden presentar fotografies en nom d'un fill/a o per a qualsevol familiar que no
  disposi dels mitjans necessaris.
  - S'accepten fotografies preses per càmeres digitals, mòbils, càmeres, etc. El principal requisit
  és que tinguin una resolució suficient per a la seva ampliació. Actualment, la majoria de mòbils i càmeres permeten una resolució suficient, només cal tenir en compte enviar-les sense reduir. No s'acceptaran les inferiors a 1 megapíxel
  - S'admet qualsevol tècnica o procediment digital, en color o en blanc i negre.
  - En les obres presentades, no ha d'aparèixer cap nom ni distintiu personal (signatura), ni
  persones fotografiades sense el seu consentiment.
  - TOTA OBRA QUE NO COMPLEIXI ELS REQUISITS ESTABLERTS EN AQUESTES BASES QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT EXCLOSA DEL CONCURS.

 • PRESENTACIÓ DE LES OBRES:
  Les obres s'han de posar a Instagram i Facebook amb el #VilallerNadal2020

 • TERMINI D'ADMISSIÓ:
  El termini límit de presentació serà 26 de desembre a les 23:59h.

 • PREMIS:
  - 1er Premi Cistella Nadal amb Productes de Proximitat valorada en 250€
  - 2on PREMI Val de 100 euros bescanviable a qualsevol establiment de Restauració del
  Municipi
  - Tercer PREMI val de 50 euros bescanviable a qualsevol establiment de Restauració del
  Municipi.
  - La fotografia que tingui més "m'agrada" en l'àlbum de la pàgina de Facebook I instagram
  Ajuntament de Vilaller
  - Les fotografies s'aniran incorporant a l'àlbum de la pàgina de Facebook i Instagram
  Ajuntament de Vilaller per a la seva exposició i puntuació per part del públic per seleccionar la
  fotografia guanyadora del premi infantil i adult.
  - La fotografia guanyadora del premi popular serà la que més "m'agrada" tingui en l'àlbum del
  compte de Facebook i Instagram Ajuntament de Vilaller comptabilitzats a les 23:59 del dia 26 de desembre del 2020.

 • OBSERVACIONS:
  - La persona participant manifesta i garanteix que és l'única autora de la / es fotografia / es i
  titular de tots els drets d'autor sobre la/les fotografia/es que presenta al concurs.
  - Les autores i autors conserven els drets recollits en el Text refós de la Llei de Propietat
  Intel·lectual i es responsabilitzaran de l'acompliment de les disposicions legals en matèria
  d'aquesta Llei i de el dret a la pròpia imatge, sent responsables perquè la difusió, reproducció
  o edició de l'obra en el marc de el present concurs no lesioni cap dret a tercers. Així mateix,
  seran les úniques responsables legals davant de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir per
  incompliment de l'esmentada llei.
  - Totes les obres es cedeixen a l'Ajuntament de Vilaller, que les conservarà en el seu arxiu, per a la seva difusió en xarxes socials, exposicions i altres publicacions.

 • ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
  La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les
  presents bases i de la decisió inapel·lable de jurat. Qualsevol cas no previst en aquestes bases
  serà interpretat per l'organització o, si escau, pel jurat.