al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Característiques de Vilaller en xifres
Província Lleida
Partit judicial Tremp
Comarca Alta Ribagorça
Habitants 561 (2019)
Densitat 9,48 hab/Km2
Gentilici Vilallerenc / Vilallerenca
Extensió en km2 59,2 Km2
Altitud 981 m
Codi Postal 25552

Vilaller

Codi
252458
Comarca
Alta Ribagorça
Població
554
Superfície
59,23
Densitat
9,3
Altitud
981

Superfície (km²)

Municipi
59,23
Comarca
426,86
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
9,3
Comarca
9,2
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
293
Comarca
2.024
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
261
Comarca
1.921
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
554
Comarca
3.945
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
60
Comarca
495
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
355
Comarca
2.643
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
113
Comarca
611
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
26
Comarca
196
Catalunya
250.143

Població

Municipi
554
Comarca
3.945
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
43
Comarca
273
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
191
Comarca
1.375
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
49
Comarca
290
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
86
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
293
Comarca
2.024
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
222
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
164
Comarca
1.268
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
64
Comarca
321
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
16
Comarca
110
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
261
Comarca
1.921
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
372
Comarca
2.668
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
109
Comarca
686
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
73
Comarca
591
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
554
Comarca
3.945
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
493
Comarca
3.453
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
61
Comarca
492
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
554
Comarca
3.945
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
265
Comarca
1.789
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
28
Comarca
235
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
293
Comarca
2.024
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
228
Comarca
1.664
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
33
Comarca
257
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
261
Comarca
1.921
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
67
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
74
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
15
Comarca
141
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
65
Comarca
545
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,2
Comarca
80,7
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
20
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
19
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
16
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
5
Comarca
35
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-12
Comarca
41
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-5
Comarca
-18
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-17
Comarca
23
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
11
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
81
Comarca
708
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,49
Comarca
18,48
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2
Comarca
-0,42
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
15,49
Comarca
18,9
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
594
Comarca
3.997
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
493
Comarca
3.248
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
505
Comarca
3.377
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
364
Comarca
2.418
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
614
Comarca
4.032
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
17
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
6
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
10
Comarca
75
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
16
Comarca
110
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
16,9
Comarca
18,2
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
28,2
Comarca
26
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
26,2
Comarca
24,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
28,7
Comarca
31,7
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
461
Comarca
2.994
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
75,5
Comarca
65,8
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
427
Comarca
2.898
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
80,6
Comarca
80
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
435
Comarca
2.947
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
66,4
Comarca
66
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
41,9
Comarca
45,1
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
439
Comarca
2.949
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
128
Comarca
934
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
98
Comarca
726
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
226
Comarca
1.660
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
246
Comarca
1.762
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
25
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
130
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
600
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
765
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
85
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
55
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
335
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
490
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
350
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
355
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
765
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
21
Comarca
172
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
151
Comarca
833
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
985,38
Comarca
932,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
61
Comarca
384
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
73
Comarca
362
Catalunya
775.829

Total

Municipi
134
Comarca
746
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,8
Comarca
3,8
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,4
Comarca
10,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,5
Comarca
18,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
15,5
Comarca
105,7
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
3,6
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
20,2
Comarca
142,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
10,3
Comarca
67,9
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
9,8
Comarca
74,8
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
20,2
Comarca
142,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
265
Comarca
1.810
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
179
Comarca
1.881
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
136
Comarca
632
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
580
Comarca
4.323
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
919
Comarca
7.579
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
21.318
Comarca
38.403
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
139
Comarca
194
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.280
Comarca
20.647
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.516
Comarca
5.408
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1
Comarca
316
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
915
Comarca
9.779
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
917
Comarca
10.094
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
1
Comarca
253
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1
Comarca
316
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
9
Comarca
89
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
60
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
251
Comarca
2.851
Catalunya
676.097

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
2.570
Catalunya
8.192.796

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
17
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
5
Comarca
46
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
127
Comarca
1.804
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.080
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
7
Comarca
74
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
35
Comarca
422
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
330
Comarca
1.970
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
41
Comarca
277
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
115
Comarca
866
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
28
Comarca
237
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
514
Comarca
3.350
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,65
Comarca
1,57
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
52,6
Comarca
50
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
14
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
38,72
Comarca
364,5
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions