al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Característiques de Vilaller en xifres
Província Lleida
Partit judicial Tremp
Comarca Alta Ribagorça
Habitants 561 (2019)
Densitat 9,48 hab/Km2
Gentilici Vilallerenc / Vilallerenca
Extensió en km2 59,2 Km2
Altitud 981 m
Codi Postal 25552

Vilaller

Codi
252458
Comarca
Alta Ribagorça
Població
532
Superfície
59,23
Densitat
9
Altitud
981

Superfície (km²)

Municipi
59,23
Comarca
426,86
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
9
Comarca
9,3
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
286
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
246
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
532
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
54
Comarca
494
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
348
Comarca
2.664
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
105
Comarca
608
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
25
Comarca
192
Catalunya
256.427

Població

Municipi
532
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
37
Comarca
274
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
190
Comarca
1.394
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
46
Comarca
296
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
86
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
286
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
220
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
158
Comarca
1.270
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
59
Comarca
312
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
106
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
246
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
362
Comarca
2.696
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
102
Comarca
664
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
68
Comarca
598
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
532
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
481
Comarca
3.474
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
51
Comarca
484
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
532
Comarca
3.958
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
261
Comarca
1.806
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
25
Comarca
244
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
286
Comarca
2.050
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
220
Comarca
1.668
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
26
Comarca
240
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
246
Comarca
1.908
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
67
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
74
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
15
Comarca
141
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
65
Comarca
545
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
46,2
Comarca
80,7
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
1
Comarca
20
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
24
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
23
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
8
Comarca
47
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
10
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-12
Comarca
41
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-5
Comarca
-18
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-17
Comarca
23
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
11
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
42
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
81
Comarca
708
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,49
Comarca
18,48
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-2
Comarca
-0,42
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
15,49
Comarca
18,9
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
594
Comarca
3.997
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
493
Comarca
3.248
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
505
Comarca
3.377
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
364
Comarca
2.418
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
614
Comarca
4.032
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
17
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
6
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
10
Comarca
75
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
16
Comarca
110
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
15,6
Comarca
15,4
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
27,5
Comarca
26,4
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
26,9
Comarca
25,1
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
30
Comarca
33,2
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
446
Comarca
2.910
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
76,2
Comarca
73,6
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
433
Comarca
2.919
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
56,6
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
427
Comarca
2.873
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,1
Comarca
72,3
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
76,7
Comarca
73
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
438
Comarca
2.899
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
135
Comarca
1.015
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
95
Comarca
800
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
230
Comarca
1.810
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
250
Comarca
1.930
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
35
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
120
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
775
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
935
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
85
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
55
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
335
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
60
Comarca
485
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
375
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
360
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
200
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
935
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
20
Comarca
179
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
151
Comarca
833
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
985,38
Comarca
932,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
61
Comarca
384
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
73
Comarca
362
Catalunya
775.829

Total

Municipi
134
Comarca
746
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,7
Comarca
2,5
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,2
Comarca
7,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,2
Comarca
10,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
10
Comarca
77,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,4
Comarca
2,9
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
14,5
Comarca
101
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
8
Comarca
46,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
6,5
Comarca
54,8
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
14,5
Comarca
101
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
265
Comarca
1.810
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
179
Comarca
1.881
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
136
Comarca
632
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
580
Comarca
4.323
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
919
Comarca
7.579
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
21.318
Comarca
38.403
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
139
Comarca
194
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.280
Comarca
20.647
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.516
Comarca
5.408
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1
Comarca
316
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
915
Comarca
9.779
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
917
Comarca
10.094
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
1
Comarca
253
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1
Comarca
316
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
9
Comarca
89
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
60
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
251
Comarca
2.851
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
12.439
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
764
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
2.570
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
29
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
216
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
17
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
5
Comarca
46
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
127
Comarca
1.804
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.080
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
7
Comarca
74
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
35
Comarca
422
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
330
Comarca
1.970
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
41
Comarca
277
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
115
Comarca
866
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
28
Comarca
237
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
514
Comarca
3.350
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,65
Comarca
1,57
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
52,6
Comarca
50
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
3
Comarca
14
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
38,72
Comarca
364,5
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions